Tumblelog by Soup.io
 • apparelresources
 • thrognobonk
 • binocentric
 • ludovico
 • steampunks
 • moop
 • nephi
 • mysteryspoon
 • dtvie
 • cygenb0ck
 • marionnette
 • Inslia
 • kaerion
 • qadesh
 • derf
 • kamilkordi
 • inajaa
 • Muska
 • 3d1on
 • 18alexa18
 • ero-Neo
 • wytukaze
 • Goat
 • rufu
 • leksandra
 • lobotomy
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2018

3099 e6fd 390
1127 ea2a 390

Lolita (1997) deleted scene

6840 ce1a 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Prawdopodobnie część naszych marzeń nigdy się nie spełni. I prawdopodobnie za jakiś czas będziemy za to życiu wdzięczni.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianawrocka nawrocka
Myślę o sobie jako o dość smutnej osobie. (...) Bo na zewnątrz, w kontakcie z ludźmi, robię dużo hałasu, zamieszania, jestem dość intensywna i pogodna. Natomiast tak naprawdę mam raczej smutną, melancholijną naturę.
— A. Kulesza w Zwierciadle
Reposted fromkattrina kattrina vianawrocka nawrocka
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
2040 4b3b 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Wyprostowana sylwetka ma w sobie niezwykłą moc. Jeśli znajdziesz się w trudnej sytuacji albo poczujesz się onieśmielona czy zastraszona, wyprostuj się. Podkreśla to twoją kobiecość i może zdziałać cuda.
— Jennifer L. Scott, "Lekcje Madame Chic"
Reposted fromflorentyna florentyna viabigevilgrin00 bigevilgrin00
9975 0a48 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viabigevilgrin00 bigevilgrin00
1740 23ed 390
Reposted from4777727772 4777727772 viabigevilgrin00 bigevilgrin00
8152 dd76 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
1338 59a9 390
Reposted fromfelicka felicka viabigevilgrin00 bigevilgrin00
Małgorzata Musierowicz, Szósta klepka
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaateme ateme
Wybacz, ale dzisiaj jestem nie do wyjścia. Dziś nie wyglądam, nieczynna jestem, chyba też trochę nie żyje. Może jutro. 
Reposted fromspokodama spokodama viaateme ateme
Lubię piękne słowa i ładne obrazki. I wino też lubię. I zapach kawy. I ciepło kubka z herbatą. Uwielbiam długie letnie wieczory ubrane w kojącą melodię w stylu Indie Folk. Spacery, nocną ciszę i zgiełk miasta w dzień. Kocham obserwować świat, który mnie otacza i snuć refleksje. Ludzi też lubię, chociaż nie wiem dlaczego tak często od nich uciekam w bezpieczną ciszę i ładne obrazki.
— pomruki.soup.io
Reposted frompomruki pomruki

July 18 2018

5455 1b89 390

July 17 2018

Reposted fromgruetze gruetze vianaich naich
5463 7d76 390
Reposted fromsmoke11 smoke11 vianaich naich
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viatichga tichga
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl