Tumblelog by Soup.io
 • thrognobonk
 • binocentric
 • ludovico
 • steampunks
 • moop
 • nephi
 • mysteryspoon
 • dtvie
 • cygenb0ck
 • marionnette
 • Inslia
 • kaerion
 • qadesh
 • derf
 • kamilkordi
 • zurial
 • Muska
 • 3d1on
 • 18alexa18
 • ero-Neo
 • wytukaze
 • Goat
 • rufu
 • leksandra
 • lobotomy
 • guyver
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

4453 743e 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaczinok czinok
7920 2974 390
Reposted fromAQ AQ

August 18 2017

9029 119a 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
9025 4832 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
0844 0478 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
Reposted fromweightless weightless viaunmadebeds unmadebeds
8894 12e5
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaunmadebeds unmadebeds
0072 8927 390

blackpicture:

Édouard Boubat
Stanislas at the window. France (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
 — Nie zawsze — powiedział — znajduje się samotność w sercu lasów lub wśród skał. Nieszczęśliwy jest samotny wszędzie.
— Gustaw Herling-Grudziński
Reposted fromnezavisan nezavisan viaunmadebeds unmadebeds
6366 5b6e 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
6994 5acc 390
Reposted fromsexonthebeach sexonthebeach viaunmadebeds unmadebeds
5670 36a5 390

owhataq:

Kate, Albert Finch

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
0411 f349 390

70rgasm:

Bob Dylan and Suze Rotolo, 1963

Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
Też mam ochotę zerwać ze sobą kontakt. Tylko za bardzo nie wiem jak. 
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin

Jackie (2016) dir. Pablo Larraín


Reposted frommyname myname viaunmadebeds unmadebeds
2921 0265 390

ahoradote:

Sherilyn Fenn as  Audrey Horne  in Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds
2203 6ef4 390

zzzze:

René Groebli
Untitled, from the series ‘The Eyes of Love’, 1953-54 - gelatin silver prints

Reposted fromLittleJack LittleJack viaunmadebeds unmadebeds

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viaunmadebeds unmadebeds
1621 ea64 390
Reposted fromshitsuri shitsuri viaunmadebeds unmadebeds

“Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie.”

-Stanisław Ignacy Witkiewicz

Reposted frompomyleniec pomyleniec viaunmadebeds unmadebeds
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl